1. Een team moet bestaan uit minimaal 4, en maximaal 10 spelers (speelsters). Een van hen treedt op als contactpersoon (Captain) die makkelijk telefonisch bereikbaar moet zijn. Een speler mag maar één keer ingeschreven staan! Er worden geen nieuwe spelers meer bijgeschreven, wanneer de 2de helft van de competitie begint.

2. De speelgelegenheid van de ingeschreven teams moet binnen de gemeentegrens van Schiedam zijn gevestigd.

3. De dartbanen en dartborden moeten zich in redelijke staat bevinden (juiste afstand, goede belichting etc.)

4. Er wordt gespeeld in een groep. De organisatie stelt de groepen naar omstandigheden samen en ook zo mogelijk naar sterkte. De groepindeling is onherroepelijk.

5. Per wedstrijd mogen 2 wisselspelers (speelsters) worden ingezet. Een speler die is gewisseld mag tijdens de wedstrijd niet meer worden ingezet. Een eenmaal vastgesteld koppel mag tijdens de wedstrijd niet meer worden gewijzigd (behoudens het inzetten van een wisselspeler(speelster).

6. Een onvolledig team mag een wedstrijd spelen. Het minimum aantal spelers(speelsters) waarmee de wedstrijd mag worden aangevangen bedraagt 3. De vierde speler(speelster) wordt geacht naast het bord te hebben gegooid (dit betekent dat een van de koppels dus uit één persoon bestaat). Indien twee onvolledige teams een wedstrijd tegen elkaar spelen, worden slechts 2 singles gespeeld. De punten van de overige singles worden gelijk over beide teams verdeeld.

7. Een wedstrijd bestaat uit het volgende spelsoort:

singles : 501 b.o. 3 of b.o. 5 *
koppels : 501 b.o 5 * / 701 b.o. 3 of b.o. 3 of tactic b.o. 3 *
teamronde: 1001 één leg
* Er is een keuzemogelijkheid. Hierbij geldt: Voor aanvang van de wedstrijd dient men, in overleg met beide teams een keuze te maken.
Bij het niet kunnen overeenkomen van een keuze ligt de beslissing bij het thuisspelende team!
N.B.
Indien beide spelers (speelsters) tijdens een 501 op dubbel 1 komen, is de schrijver gemachtigd de drie-minutenregel in werking te stellen. Dit houdt in dat beide spelers, gerekend vanaf de speler die de leg is gestart, drie minuten krijgen om te finishen. Lukt dat niet, dan moeten beide spelers 9 darts gooien. De speler met de hoogste score wint deze leg.

8. Het thuisspelende team schrijft de partijen.

9. Er wordt éénmaal getost. Het team dat de toss wint start alle oneven partijen, inclusief de teamronde!

10. Wedstrijden kunnen in geval van overmacht worden verzet naar een andere datum. Het afzeggende team behoudt zijn verantwoordelijkheid voor het maken van een nieuwe speeldatum en zal dus hierin zelf het initiatief moeten nemen. Als het de teams niet lukt om tot overeenstemming over een nieuwe speeldatum te komen, bepaalt de wedstrijdleiding een datum waarop de wedstrijd gespeeld dient te worden. Wedstrijden kunnen niet worden verzet naar de periode twee weken voor het einde van de competitie. In geval van overmacht beslist de wedstrijdleiding. Alle wedstrijden dienen vóór het einde van de laatste speelweek te zijn gespeeld.

11. Teams die zonder opgaaf van redenen niet op de vastgestelde speelavond verschijnen of te laat afzeggen (afzeggen is minstens 24 uur voor geplande datum) verliezen de wedstrijd met 9-0 en krijgen ook nog eens 1 punt in mindering op hun totaalstand.
Het gedupeerde team zal de wedstrijd winnen met 9-0. Indien de wedstrijd alsnog wordt gespeeld komt de 9-0 te vervallen. Het strafpunt blijft gehandhaafd. Het gedupeerde team behoudt altijd het recht om hun voorkeur te doen gelden om een wedstrijd wel of niet te spelen.

12. Wedstrijdformulieren moeten op de speelavond door beide aanvoerders worden ingevuld en na afloop ondertekend. Zowel het thuisspelende team als uitspelende team vult afzonderlijk de formulieren in en schrijven vervolgens de gegevens van het andere team over op het eigen blad. Beide teams geven de uitslag door aan de administratie onder vermelding welk team deze heeft verzonden. Deze formulieren moeten uiterlijk aan het eind van de week waarin de wedstrijd is gespeeld, worden opgestuurd naar de wedstrijdsecretaris (administratie). Op het formulier worden verplichte velden aangegeven, bij het achterwege laten van deze invulling zijn de gevolgen voor het desbetreffende team, hiervoor zullen strafpunten worden toegekend.

13. Teams dienen zich goed gehumeurd en sportief te gedragen. Sportief Gedrag houdt ook in dat er gespeeld wordt volgens algemeen aanvaarde dartregels. ( geen voet óp de werpdrempel, geen sigaret in de mond tijdens de worp, niet je tegenstander hinderen, van die dingen en niet telefoneren tijdens het gooien).

14. Uitermate onsportieve spelers (speelsters) worden uit de competitie gezet.

15. Aan de competitie mogen alleen spelers meedoen die zich hebben ingeschreven bij de S.D.C.

16. De wedstrijden kunnen gecontroleerd worden door leden van de organisatie van de Schiedamse Darts Competitie. Indien wordt geconstateerd dat een wedstrijd niet verloopt volgens de spelregels van deze competitie, kunnen bij het team dat de regels overtreedt punten in mindering worden gebracht.

17. Behaalde punten tegen teams die zich uit de competitie terugtrekken vervallen. Indien een team zich na de eerste helft terugtrekt, blijven de punten behaald tegen dat team in de eerste helft van de competitie staan.

18. Klachten over onregelmatigheden dienen door de aanvoerder van een team schriftelijk te worden gemeld aan de wedstrijdleider. De organisatie kan een commissie benoemen die deze klachten onderzoekt. Uitspraken van deze commissie zijn onherroepbaar en kunnen leiden tot sancties.

19. Voor zover het een en ander niet is geregeld in dit reglement beslist de wedstrijdleiding wel of niet in overleg met de voltallige organisatie van de Schiedamse Darts Competitie over de te nemen maatregel.

20. Het team dat de "Teamronde" niet weet te winnen is der halve niet verplicht om het winnende team een consumptie aan te bieden.

21. De belangrijkste spelregel is, volgens de organisatie, dat men ten alle tijde respect toont voor de tegenstander. Een thuis spelend team is een goede gastheer, en een bezoekend team zijn graag geziene gasten.

N.B.
Het is van belang er zorg voor te dragen dat de wedstrijdformulieren door beide teams z.s.m. wordt opgestuurd/gemaild c.q. ingeleverd. Alléén op deze manier kunnen wij een complete tussenstand verzorgen.

Reglement

Updated on 2014-11-20T15:38:16+00:00, by SDC.